MultiDzieciak

Moduł adresowany do najmłodszych uczestników Multicentrum, składający się z zabaw integracyjnych przy komputerach z wykorzystaniem interaktywnego oprogramowania oraz klocków, z których tworzone będą modele różnych urządzeń. Zajęcia oferowane dzieciom będą dotyczyć tematyki związanej z otaczającym ich światem, pobudzając tym samym ich kreatywność i rozwijając różnorodne umiejętności.

MultiSztuka

Moduł ten ma przybliżyć uczestnikom wiedzę z zakresu sztuk plastycznych – ich historii, technik twórczych oraz współczesnych narzędzi elektronicznych wspomagających artystę w tworzeniu dzieła. Uczestnicy zajęć będą wprowadzani w świat grafiki cyfrowej, przetwarzania obrazów i animacji, gry światła i cieni. Specyficzne oprogramowanie i sprzęt sprzyjają rozwijaniu twórczego myślenia, kreatywności i wyrażania własnej ekspresji artystycznej.

MultiMuzyka

Moduł wprowadzający w świat muzyki, dźwięku i akustyki. Celem zajęć jest popularyzacja wiedzy na temat poszczególnych gatunków muzycznych, twórców, instrumentów. Wyposażenie techniczne tego modułu umożliwia realizację zajęć dotyczących teorii i historii muzyki, jak również tworzenia i nagrywania własnych kompozycji i aranżacji muzycznych za pomocą nowoczesnych technologii. Uczestnicy rozwijać będą swoją pomysłowość, nabędą również umiejętności wyrażania własnych emocji i nastrojów za pośrednictwem dźwięku.

MultiSenior

Moduł przeznaczony dla najstarszych uczestników Multicentrum, mający na celu wprowadzenie tej grupy w świat Internetu i nowoczesnych technologii komputerowych. Oferowane zajęcia obejmują swym zakresem podstawy obsługi komputera i Internetu: edytor tekstu, baza danych, poczta elektroniczna, przeglądarki internetowe. W ramach pogłębiania swoich kompetencji informatycznych osoby starsze mogą korzystać z zasobów Multicentrum zmniejszając tym samym lęk przed powszechną cyfryzacją.

MultiNauka

Moduł którego podstawowym celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauk empirycznych, dając możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii komputerowych do samodzielnego wykonywania eksperymentów i doświadczeń naukowych. Zajęcia w ramach tego modułu rozwijają zarówno poznawcze, jak i społeczne aspekty uczenia się. Stymulują rozwój umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, a także współpracy
w grupie poprzez wspólną naukę.

MultiTechnika

Moduł w ramach którego uczestnicy zapoznają się z metodami automatyzacji procesów produkcyjnych oraz konstrukcją maszyn i robotów. Dzięki oprogramowaniu komputerowemu zajęcia mogą stanowić wstęp do opanowania sztuki programowania pracy urządzeń zautomatyzowanych i ich komputerowej kontroli. Udział w zajęciach sprzyja rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, współpracy w grupie, a także wykonywania czynności według złożonej instrukcji.

MultiObywatel

Wyposażenie Multicentrum daje możliwość realizacji szerokiej oferty dla mieszkańców Skawiny i całego regionu. Celem tego modułu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez umożliwienie dostępu do najnowocześniejszych technologii informacyjnych i edukacyjnych, podnosząc tym samym kompetencje technologiczne i informatyczne uczestników placówki, niezależnie od wieku i wykształcenia.

E-Multi

Głównym celem tego modułu jest umożliwienie uczestnikom Multicentrum dostępu do komputera z podłączeniem do szerokopasmowego Internetu, drukarki sieciowej i skanera. Multicentrum stwarza również możliwość skorzystania z faksu i kserokopiarki. W ramach tego modułu tworzona i rozbudowywana jest także wypożyczalnia literatury tematycznej, programów i filmów edukacyjnych oraz pomocy metodycznych dla nauczycieli na nośnikach elektronicznych.

MultiLingua

Moduł wspierający naukę języków obcych dla różnych grup wiekowych i na różnych poziomach z wykorzystaniem multimedialnych metod, gier edukacyjnych i zabaw językowych. Zajęcia mają sprzyjać rozwijaniu kompetencji językowych w myśl idei nauki przez zabawę.

MultiNauczyciel

Moduł realizowany w ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Skawinie. Stanowi szeroka ofertę kursów, szkoleń, warsztatów dla bibliotekarzy oraz nauczycieli różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych. To również kontynuacja kursów z biblioterapii i bajkoterapii prowadzonych przez dr Lidię Ippoldt, biblioterapeutkę z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.