OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
CZYTELNIKÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKAWINIE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie,  32-050 Skawina, ulica Adama Mickiewicza 26.
 2. Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@biblioteka-skawina.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85, poz. 539) oraz Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. 1995 nr 88, poz. 439).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz uzyskania ich kopii. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dostęp do danych jest możliwy w Bibliotece Głównej lub jej Filiach w zależności od miejsca, w którym dane osobowe zostały złożone.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114, poz. 493) oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 8. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami wyżej wymienionej Ustawy oraz aktów wykonawczych. W przypadku braku aktywności na koncie użytkownika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną trwale usunięte z systemu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i/lub opłaceniu kwoty za przetrzymanie materiałów), może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).
 11. Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się w celu rejestracji użytkownika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.).
 12. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia w celu prowadzenia obsługi czytelników, a także serwisem informatycznym odpowiedzialnym za utrzymanie systemów lub podobnym podmiotem, w którym przetwarzane są dane osobowe czytelnika.
 13. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.