Nasza drużyna

Kierownik:                   
Magdalena STEC

Instruktorzy:            
Magdalena GĄSIORSKA
Beata KLESZCZ-GIELATA
MARIA PACHEL
Magdalena WŁODARSKA